سی فایل

سی فایل


  • ایجاد مسیر اسانی در کانال ریشه برای آماده سازی بیشتر جهت کار با وسایل دیگر
  • در دسترس بودن سایز متوسط ایزو ۱۲.۵
  • علامت گذاری اضافی روی دسته
  • سر غیر فعال آن باعث میشود دستگاهها با ایمنی در طول کانال هدایت شوند
  • دارای استاپر سیلیکونی از قبل نصب شده
  • دارای ۶ قطعه استریل در یک بسته بندی می‌باشد

Enables creation of a glide path of the root canal for further preparation with other instruments

Intermediate size ISO 12.5 available

Additional length marking on handle

The inactive pilot tip conducts the instrument safely along the canal

With pre-mounted silicone stoppers

Blister of 6 pieces, sterile