گزارشات تصویری

هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران بهمن و اسفند 98

نوزدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران مهر 98

دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان شهریور98

چهارمین همایش ایمپلنت های دندانی مرداد 97

هفدمین نمایشگاه انجمن جراحان فک و صورت ایران اسفند 97